Poiesz parkeerterrein Harkema.

In de raadsvergadering van 23 januari hebben GBA en FNP een motie ingediend om het parkeerterrein bij de Poiesz in Harkema in zijn geheel te bestraten. Momenteel is het een bende en in eerste instantie zouden er beukenhaagjes geplant worden tussen de parkeerstroken. Gebruikers, eigenaar van de Poiesz en Plaatselijk Belang Harkema pleiten inmiddels voor volledige bestrating. Wat blijkt tijdens de behandeling? Coalitiepartijen Cu en Cda stemden tegen de Fnp wethouder, die het voorstel wel wilde overnemen en in overleg met betrokkenen wilde gaan. Nee, geen vertrouwen in de Fnp wethouder en derhalve werd de motie verworpen. Gunfactor blijkt niet groot en er wordt wederom niet naar de burger geluisterd!