Kosten Volkstuinenproject

Het volkstuinproject 2013 is een mislukking geworden. Slechts 4 mensen hebben hieraan meegedaan. Tijdens de informatiecaroussel wilde wethouder Antuma geen antwoord geven op de werkelijke kosten van dit project. Daarom hebben we nu de vraag schriftelijke aan het college van B&W gesteld. Nieuwsgierig naar het antwoord.