Gezellige afsluiting Verkiezingen

Zaterdag, 14 mei, hebben we als GBA onze verkiezingscampagne gezellig afgesloten.  Bij  onze lijstduwer Mo, in de Pyramide in Buitenpost, hebben we onder het genot van een hapje en drankje de verkiezingen kort besproken. Raadslid Frans Hoekstra schetste in het kort de verkiezingswinst. Dit na een actieve verkiezingscampagne. Hierna kreeg fractievoorzitter en aankomend wethouder Max de Haan het woord. Hij vertelde de aanwezigen hoe de coalitieonderhandelingen waren verlopen. Dat er nu een goed coalitieaccoord ligt, waarbij de burger geen lastenverzwaring in de schoenen wordt geschoven. Al was het wel een hele toer om ruim € 900.000,- te bezuinigen. GBA gaat na 20 jaar oppositie Achtkarspelen mee besturen. Dit samen met de FNP en PvdA. Als partij hebben we een goed gevoel bij deze coalitie en gaan dan ook vol vertrouwen de komende vier jaar tegemoet.

It moat oars, it sil oars, it wurdt oars!