Nieuwsbrief juni 2014

Hierbij de eerste Nieuwsbrief van Gemeente Belangen Achtkarspelen.

Allereerst willen we vanuit het bestuur en de fractie iedereen bedanken voor het vrijwillig deelnemen aan de verkiezingscampagne in maart 2014. Het leverde een geweldige winst voor de partij op met 300 stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen. Na deze klinkende overwinning werden wij (GBA) gevraagd om deel te nemen aan de gesprekken voor het vormen van een mogelijke coalitie. Na het voeren van twee gesprekken met de gesprekspartners FNP en CU was op vrijdag 11 april de dag aangebroken, dat de voorzitter van de gesprekspartners met een coalitie naar voren kwam, die mogelijk zou bestaan uit de fracties FNP, CU, CDA en het GBA. Tijdens de vergadering was het de CU, die meldde, dat zijn partij geen vertrouwen meer had in de samenwerking met de FNP. Na een schorsing van bijna een uur kwam het verlossende woord. Onder leiding van een formateur zou onderzocht worden of de FNP, het GBA en de PvdA een nieuwe coalitie zouden kunnen vormen. Tot zover over de verkiezingen en de uiteindelijke uitslag.

Na het bereiken van deze geweldige uitslag is een ieder uitgenodigd om onder het genot van een natje en een droogje dit met ons te vieren bij pizzeria  “Pyramide” in Buitenpost. (Bij Mo, onze lijstduwer!)

Hier werd gretig gebruik van gemaakt en viel in goede aarde(smaak) en vatbaar voor een herhaling.

Als nieuwe coalitiepartner wordt er het nodige verwacht van de partij.

Aan ieder deelnemer op de kieslijst het verzoek om de komende 4 jaar oplettend te zijn in haar of zijn buurt ,dorp en onze gemeente. Jullie werk begint nu!. Jullie zijn de oren en ogen zijn van onze partij “Gemeente Belangen Achtkarspelen” de komende 4 jaar. Wanneer er iets is waar je vragen over hebt, graag een info sturen naar onderstaand adres en wij zullen daar de direct aandacht aan besteden.

“Wij zijn er tenslotte voor de burgers en niet andersom.”

Max de Haan is als beoogd wethouder als zodanig gepresenteerd en vervolgens in die functie beëdigd.

De fractie van het GBA bestaat nu uit de volgende personen, t.w. Frans Hoekstra als fractievoorzitter en de  fractieleden Rinus Buising en Sierd Vegelin.

Als extra deskundigen zijn bij de partij aangesloten: t.w. Hans de Vries op het gebied van zorg en Edwin de Vries op het gebied van veiligheid.

Betreffende het programma van Gemeente Belangen Achtkarspelen heeft onze partij bewerkstelligd, dat de OZB verhoging is vastgesteld op uitsluitend het inflatiepercentage. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zullen in 4 jaar stapsgewijs worden verhoogd totdat dit kostendekkend is.

Voor wat betreft het lidmaatschap van Gemeente Belangen Achtkarspelen is de jaarlijkse contributie vastgesteld op € 10,00.

De afgelopen verkiezingen hebben de nodige (on)kosten met zich meegebracht. Ben je nog niet lid? Aanmelden kan bij Frans Hoekstra via frans@gbachtkarspelen.nl