De jeugd heeft de toekomst

Twee week geleden kwamen mijn dochters thuis met de Cito-uitslag. Deze uitslag is mede bepalend welke richting ze straks uitgaan in het voortgezet onderwijs. De beide dames kwamen thuis met een prachtig resultaat, beide vwo-advies! Een resultaat waar je als ouders trots op kunt zijn.

De basisschool waar mijn dochters op zitten, had een gemiddelde score van 540,7 punten, waar 550 punten het maximale resultaat is. Een zeer goede score voor deze basisschool! De scores van de andere scholen zijn op dit moment bij mij nog niet bekend.

Dit is ook waar de gemeente Achtkarspelen op inzet, en waar veel aandacht en energie in wordt gestoken. De basisscholen in Achtkarspelen scoren goed op de Cito-eindtoets. Slechts 2 scholen scoren in 2013/2014 onder de ondergrens. In 2012/2013 waren dit nog 7 scholen! 4 Scholen scoorden in 2013/2014 zelfs boven de bovengrens. In Achtkarspelen is op dit moment 1 school aangemerkt als excellent, en er zijn gelukkig geen (zeer) zwakke basisscholen.

Krimpregio

Een term waar we de komende jaren veel meer over gaan horen. Ook in het onderwijs gaat dit parten spelen. Achtkarspelen telt op dit moment 20 basisscholen, dit zijn er 2 minder dan in 2011. Reden is de krimp van het leerlingenaantal. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt behoorlijk! Op 1 oktober 2014 gaan 2803 kinderen uit Achtkarspelen naar de basisschool, op 1 oktober 2011 waren dit er nog ruim 100 meer (2905)!   Vooral de “kleinere” dorpen zoals Twijzelerheide (-37), Kootstertille (-33) en Surhuizum (-26) leveren fors in op hun aantal leerlingen. De prognoses geven aan dat de komende 15 jaar in vrijwel alle plaatsen in Achtkarspelen het aantal basisschoolleerlingen daalt. Vooral in de plaatsen Buitenpost(-136), Harkema(-134) Surhuisterveen(-91) en Kootstertille (-75) zal in 2030 het leerlingenaantal flink gedaald zijn!

De ambitie van het onderwijs in Achtkarspelen (ook voorschools) is dat we de talenten van kinderen en jeugdigen maximaal willen ontwikkelen. Toerusten voor de maatschappij van morgen, toekomstgericht en ambitieus. Tegen deze achtergrond oriënteren we ons op de te varen koers voor de komende jaren en benoemen we de daarbij passende ambities.

GemeenteBelangen Achtkarspelen ziet de toekomst van het onderwijs in Achtkarspelen, ondanks de krimp, dan ook positief in en zal dit nauwlettend blijven volgen. Want “de jeugd heeft de toekomst”

Sierd Vegelin