Schriftelijke vragen windmolenclusters

Het is de laatste tijd erg rumoerig voor wat betreft het plaatsen van windmolenclusters in de omliggende gemeentes. Ook de gemeente Achtkarspelen ontkomt waarschijnlijk niet aan de vraag voor het plaatsen van een windmolenpark aan weerszijden van de spoorlijn Buitenpost – Groningen.

Als GemeenteBelangen Achtkarspelen maken wij ons (terecht) bezorgd en dan met name over de communicatie richting inwoners.

Wij hebben dan ook gemeend de volgende vragen aan het College van B&W te moeten stellen:

  • is het College van de, bijna concrete, plannen op de hoogte gebracht?
  • wat is de opstelling van het College in het verzoek van het Rijk aan de Provincie?
  • hoe wil het College zich wapenen in het tegengaan van plaatsing van windmolens op nog geen 500 meter van bewoning (Gerkesklooster)?
  • wat wil het College ondernemen nu blijkt dat de bewoners niet (tijdig) zijn geïnformeerd en dit wordt afgedaan met: “er is geen weerstand tegen dit plan”?
  • kan het College ook een indicatie geven wat windmolens de lokale bevolking oplevert, dit uiteraard in Euro’s?
  • welke garantie krijgt de gemeente dat windturbines rendabel kunnen draaien?