Schriftelijke vragen brandveiligheid

In de gemeente Leeuwarden is (terecht) veel commotie ontstaan naar aanleiding van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de brand in de binnenstad in oktober 2013. Gebleken is dat er veel panden zijn die niet (meer) aan de eisen van brandveiligheid voldoen, mede door verbouwingen ná de verlening van de oorspronkelijke bouwvergunning.

Eén en ander is voor GemeenteBelangen Achtkarspelen aanleiding geweest voor de volgende vragen aan het college van B&W:

  1.  Is er een overzicht van panden welke aan de eisen van brandveiligheid moeten voldoen?
  2. Zijn er panden die, in het kader van de brandveiligheid, speciale aandacht behoeven?
  3. Is er zicht op panden waarvan verwacht wordt dat deze niet (meer) voldoen aan de eisen voor brandveiligheid?
  4. Vindt er reguliere EN regelmatige controle plaats of de omstandigheden in de panden nog zijn zoals ze destijds waren bij de verlening van de vergunning?
  5. Als er geen controles plaatsvinden als genoemd onder vraag 4, zijn er concrete plannen om de controles uit te gaan voeren, dan wel te intensiveren?