Nieuwsbrief januari 2015

Het nieuwe jaar willen wij als GBA positief inzetten. Vandaar onze eerste nieuwsbrief in het jaar 2015. Uiteraard willen wij ook langs deze weg een ieder die het GBA een warm hart toedraagt een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar wensen.

Na de installatie van de nieuwe coalitie heeft GBA zich reeds bewezen in het uitvoeren van taken vanuit het coalitie-programma en het programma van het GBA. Wethouder Max de Haan heeft tijdens de begrotingsvergaderingen vastgehouden aan het standpunt van het GBA: Geen verhoging van de OZB dan uitsluitend een inflatiecorrectie.

Lief en leed

Ook hebben er de afgelopen periode trieste gebeurtenissen plaatsgevonden.

Het overlijden van ons lid Tjeerd Nijboer, medeoprichter van GBA en altijd meedenkend als de gewone man. Als schaduwfractielid kon hij treffend een raadsstuk op waarde schatten.

Het raadslid Ypie Spoelstra van de CU. Zij kwam door een noodlottig ongeval om het leven.

En dan nog het ernstige gebeuren in Twijzel. Tijdens een sportevenement stortte een dug-out in. Hierbij kwam één van de leerlingen te overlijden.

Afval gratis naar Lutkepost voor onze burgers

Hetgeen voor GBA altijd als een blok aan het been werd ervaren was de betaling voor afval brengen naar het vuilstort. Ook dit heeft wethouder De Haan aan de orde gesteld en dit heeft geresulteerd in het GRATIS brengen van afval naar het vuilstort op Lutkepost ingaande 1 januari 2015.

Verlichting weer aan

Als klap op de vuurpijl voor het einde van het jaar kwam wethouder Max de Haan, nadat er honderden klachten waren binnengekomen over het uitzetten van straatverlichting, met de boodschap: Voor de donkere dagen voor Kerst moet de straatverlichting in Achtkarspelen weer worden ontstoken. Er is direct overgegaan tot actie. Dit is hetgeen GBA voor staat! Veel positieve reacties werden er ontvangen vanuit de gemeenschap van Achtkarspelen.

Fractienieuws

Gedurende de afgelopen periode is GBA versterkt met twee schaduwfractieleden. Zij denken en praten mee over het reilen en zeilen van onze gemeente. Het zijn:

Jannet Zwaagstra – De Koaten 44 te Kootstertille en

Edwin de Vries – Koarstmoas 19 te Surhuisterveen

Wil je ook meedenken, heb je nieuws of zit je met een vraag, dan kun je altijd bij onze fractie terecht. Voor alle info: www.gbachtkarspelen.nl

Nog geen lid van het GBA? Aanmelding kan bij Frans Hoekstra via frans@gbachtkarspelen.nl