Op werkbezoek bij De 4 Elementen in Gerkesklooster/Stroobos

Afgelopen week heeft de fractie van GemeenteBelangen Achtkarspelen een werkbezoek gebracht aan De 4 Elementen in Gerkesklooster/Stroobos. Na een goede en hartelijke ontvangst door eigenaar Janny Reitsema en mede-eigenaar Berdine Buma werden we als bezoekers voorgelicht over het doen en laten van de instelling. Bij vertrek had het GBA dan ook een goed en volledig beeld van het vele goede werk wat er door De 4 Elementen wordt verricht.

IMG_0670IMG_0671

De zorg of begeleiding die de deelnemers nodig hebben krijgen ze hier op maat aangeboden, waarbij met name wordt gekeken naar de (ontwikkeling van de) eigen kracht en het zogenoemde actief burgerschap. Deze elementen vormen de basis van de verbinding tussen de deelnemers en de lokale bevolking. Door de organisatie van De 4 Elementen wordt onder meer intensief en efficiënt samengewerkt met collega-zorgaanbieders, de huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de gemeente (WMO) en tevens met verschillende bedrijven in de gemeente Achtkarspelen.

IMG_0668IMG_0667

Op basis van een individueel coachingstraject biedt De 4 Elementen een 24-uurs begeleiding, ambulant wonen/werken, logeeropvang en leer- en reïntegratietrajecten. Dit alles moet er toe leiden dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemers tot (bijna) nul wordt teruggebracht en – nog belangrijker – het besef dat iedereen gelijk is, elkaar nodig heeft en dat iedereen ook dezelfde kansen krijgt. Wat dat betreft staat De 4 Elementen en het GBA zeker op één lijn.

IMG_0669