Onderweg naar 2016

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is, zoals gebruikelijk, de kadernota behandeld. Volgens een regionaal weekblad één van de meest spraakmakende raadsvergaderingen. In de kadernota worden de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar aangegeven. Met andere woorden: de raad bepaalt de koers waar het college zich aan moet houden bij het opstellen van de begroting. Let wel, de begroting is een taakstellend document van de raad wat door het college wordt gemaakt.

De nota gaat over de inzet van het beschikbare geld op hoofdlijnen voor de eerstkomende begroting, in dit geval voor de begroting van 2016. Als je dit leest zou de eerste gedachte kunnen zijn: “appeltje, eitje!”. Kijken wat er in de beurs zit, wat komt er nog bij en waar geven we dit aan uit. Was het maar zo simpel! Ook dit jaar moeten en weer keuzes worden gemaakt. En bij alles waar keuzes gemaakt moeten worden is het natuurlijk van belang dat er juiste keuzes worden gemaakt. Want bij de gemeente is het al net zo als bij U thuis, je kunt het geld maar één keer uitgeven.

Er zijn niet veel moties ingediend om zaken via de kadernota in de begroting aan te (laten) passen, dus kan er gesteld worden dat de huidige coalitie de zaken redelijk tot goed op orde heeft en in ieder geval op de juiste koers vaart.

Als voorbeeld even een klein zinnetje uit de kadernota: “Binnen het Armoedebeleid wordt laaggeletterdheid als belangrijke oorzaak van armoede gezien.” Maar dat ene zinnetje heeft een veel groter gevolg dan het in eerste instantie lijkt. Met deze kreet gaan we al een stapje te ver. Want wat is de oorzaak van de laaggeletterdheid en hoe pakken we die aan?

Er zijn dus twee problemen die aangepakt moeten worden: de armoede, omdat er niet op tijd iets aan de oorzaken is gedaan die de armoede tot gevolg heeft gehad en de oorzaken van armoede, in dit geval als belangrijke oorzaak de laaggeletterdheid. En natuurlijk heeft de huidige coalitie ook plannen om deze laatste oorzaak aan te pakken.

En dat is maar goed ook, want er zijn delegaties uit de diverse gemeentes naar Den Haag geweest om te bepleiten dat we geld en mankracht nodig hebben om de krimp tegen te gaan. Het snelst groeiende bedrijf in onze gemeente is de voedselbank en stel, men vraagt in Den Haag: “En wat doet u er zelf op dit moment aan om de krimp tegen te gaan” en je zou dan niet anders kunnen zeggen dan dat je bezig bent met de realisatie van een vaarplan…..

Rinus Buising