Minder peuters naar de peuteropvang

Veel minder peuters op de peuterspeelzaal

Steeds minder peuters naar de peuteropvang. Minister Asscher wil dat alle opvangvormen onder de Wet Kinderopvang komen te vallen. Dit betekent dat alle peuterspeelzalen aan dezelfde regels als de kinderdagverblijven moeten voldoen. Ouders die beide werken kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor 1 plek. Als één van beide ouders niet werkt komt het gezin niet in aanmerking voor deze toeslag. Deze ouders draaien zelf op voor de kosten van de peuterplek. Friese organisaties van peuterspeelzalen vrezen hierdoor veel peuters te verliezen. Daar waar één of beide ouders niet werken, zal de gemeente Achtkarspelen deze ouders geldelijke ondersteuning bieden voor een plek op de peuteropvang.

Het kabinet ziet kinderopvangtoeslag als middel om ouders aan het werk te krijgen. Peuterspeelzalen zijn juist bedoeld voor ontwikkeling van kinderen, niet om arbeidsparticipatie te bevorderen.

Waarom naar de peuterspeelzaal?

De peuterspeelzaal is een aanvulling op de opvoeding thuis met als doel het kind zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Door het aanbieden van een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te spelen, waar het leeftijdsgenoten ontmoet en waar het kennis kan maken met een groot aanbod aan speel- en ontwikkelingsmateriaal. Kortom, goede voorbereiding op het kleuteronderwijs.

Vragen we niet te veel van onze kinderen?

Er wordt vaak door ouders gepraat over de beste sportclub, school, hobby’s enz. Jammer dat de kinderen daar zelf geen meter mee opschieten. Waarom? Je gunt ze toch het beste….

De beste school voor de best mogelijke Citoscore, de beste sportclub, de juiste hobby’s, traktaties, vakanties, vriendjes, de beste voeding, de beste fiets, telefoon of kleding, de juiste huiswerkbegeleiding en de juiste pillen voor het beste temparament. Al deze dingen dragen we aan zodat onze jeugd maar goed scoort in hun latere leven. Deze focus op de juiste omstandigheden gaat ten koste van de ontwikkeling van het kind zelf en het bereid ze totaal niet voor op een gelukkig bestaan. Alles draait om weerbaarheid, nieuwsgierigheid, bijdraaien en opnieuw proberen. Dat is wat we ze mee moeten geven.

Ga dus weer spelen met de kinderen. Kinderen willen geen sommen maken. Daag ze uit om liedjes te zingen voor elke som zodat ze dit onthouden. In zingen hebben ze wel plezier, en wat je leuk vindt om te doen ervaar je als zinvol. Alleen iets doen omdat het moet is geen inspirerend voorbeeld. En uiteindelijk gaat het om plezier hebben in het leven.

Wegens het bereiken van het maximum aantal woorden in de rubriek in De Feanster is onderstaande stuk hierin niet opgenomen.

Onderwijs zou georganiseerde nieuwsgierigheid moeten zijn….. Waarom nieuwsgierigheid? Omdat nieuwsgierigheid de basis is van al het wetenschappelijk onderzoek. Alles is tegenwoordig gericht op resultaat. We hebben veel te weinig tijd voor het stellen van goede vragen. Nieuwsgierigheid zet aan tot experimenteren, tot oplossingen zoeken voor problemen en doorzetten op momenten dat het moeilijk wordt. Het helpt je om de samenleving beter te begrijpen, je gaat je afvragen wat er in andere mensen omgaat en wat hen beweegt. Ook blijkt dat nieuwsgierigheid het makkelijker maakt voor kinderen om (moeilijke) lesstof op te nemen en te onthouden. Je kunt kinderen bij het leren allerlei vragen laten bedenken waarom. Het doen van experimenten en aanzetten tot nieuwsgierigheid hoeft niet ten koste te gaan van rekenen of taal. Bij het doen van deze experimenten ben je ook bezig met taal en rekenen. Je moet berekeningen maken en een verslag schrijven van je experiment.

Helaas is voor spelend onderwijs geen tijd meer. De Citotoets richt zich op 10% van de verstandelijke kennis en het verwaarloost de overige 90%. De klassen zijn (te) groot en elk nieuw kabinet wil weer een nieuw onderwijssysteem. Voor de ontwikkeling van eigen talent is geen tijd meer, dit kost veel geld.

Wat Cito helaas niet meet ……..

kritisch denken – zelfstandigheid – inlevingsvermogen – ondernemen – daadkracht – mededogen – leiderschap – verwonderen – moed – reflecteren – humor – discipline – veerkracht – kritisch denken – creativiteit – nieuwsgierigheid -flexibiliteit – samen werken – omdenken – betrouwbaarheid – motivatie – verantwoordelijkheid – verdraagzaamheid

Jannet Zwaagstra (schaduwfractielid)