Nieuwsbrief december 2015

Geachte leden,

Het jaar 2015 is politiek afgesloten. Als (schaduw)fractie hebben we het druk gehad. Iedere donderdag staat in het teken van de politiek. Vaak met input van mensen, verenigingen en ondernemers die belang hadden bij één van de onderwerpen die op de agenda stond. Dit is en blijft belangrijk. Als fractie moeten we weten wat er onder de mensen leeft, hoe mensen denken over de verschillende onderwerpen. Want daar staan we voor als partij: het Belang van onze Gemeente!

Het afgelopen jaar heeft het GBA o.a. werkbezoeken gebracht aan vier in Achtkarspelen gevestigde bedrijven t.w. Pluimveebedrijf Jippe Broos in Drogeham, de 4 Elementen in Stroobos, Dalstra reizen in Surhuisterveen en Rients Faber Licht, Beeld en Geluid te Twijzel. Bij deze lokale ondernemingen bleek men vooral met innovatief en vooruitziende blik te werken. Deze bedrijven stelden het ook bijzonder op prijs dat wij als Gemeente Belangen een bezoek brachten aan hun bedrijf en lieten horen dat wij o.a. voor hen in de raad zitten en hen daar willen vertegenwoordigen.

Waar het GBA voor blijft strijden zijn de in het verkiezingsprogramma gestelde speerpunten: Geen verhoging van de OZB dan alleen met het inflatiepercentage; scherp toezicht houden op de veiligheid in onze dorpen. Hierbij valt te denken aan de aanrijtijden en ter beschikking zijn(staan) van Politie en Brandweer.

Eveneens is momenteel erg hot in het nieuws, dat gemeente Achtkarspelen geen asielzoekerscentrum binnen zijn grenzen wil hebben. Dit is echter niet waar het GBA NEEN tegen heeft gezegd. In ons verkiezingsprogramma staat, dat wanneer er een grote gebeurtenis plaats vindt, waarbij iedere inwoner van Achtkarspelen betrokken is of kan raken, een volksraadpleging c.q. een referendum wenst. Dit om in eerste instantie naar de inwoners van Achtkarspelen te luisteren en daarna pas een besluit neemt. Wij leven gelukkig nog in een democratie en willen dit dan ook vertegenwoordigen.

Surhuizum wil graag een fietstunnel. Als GBA ondersteunen we dit initiatief van harte. Veel schoolgaande kinderen uit de Mieden en Gerkesklooster/Stroobos moeten deze drukke provinciale weg dagelijks oversteken. Maar ook de recreatieve fietser zal gebruik maken van deze onderdoorgang. Als fractie hebben we dit duidelijk aangegeven richting Provinciale Staten, die dit moeten oppikken en financieren.

Wat heeft het GBA in het afgelopen jaar voor onze gemeente en onze burgers betekend:

  • Door het GBA en vervolgens met algemene stemmen aangenomen het veranderen van peuterspeelzalen naar Kinderopvang;
  • Het GBA wenst geen onderscheid te maken tussen het ene dorp en het andere v.w.b. het ophalen van oud papier. Het CDA was één van de partijen die dit destijds heeft ingevoerd en is nu één van de partijen die het verschil wil maken tussen de verschillende dorpen;
  • Tijdens één van de laatste vergaderingen in 2015 streefde GBA naar een mogelijkheid om ook via de Sociale Media in contact te treden met de gemeente. Dat kan inmiddels via WhatsApp (nummer 06-53558757).

Vanaf deze plaats wil ik een ieder een gezond, vredig en gelukkig 2016 wensen.

Frans Hoekstra (Secretaris)