Motie opvang vluchtelingen NIET uitvoerbaar

Op 31 maart werd door de PvdA, CU, en CDA een motie ingediend voor een onderzoek naar mogelijke noodopvang voor vluchtelingen in de gemeente Achtkarspelen – voor 300 tot 350 personen – met de mogelijkheid van ombouw tot een AZC in de toekomst. Ook zijn de PvdA, CU en CDA, bovenop de opvang van 300 tot 350 vluchtelingen in een AZC, bereid om 250 statushouders extra in de gemeente te laten vestigen. Op 29 maart 2016 had het COA al aangegeven dat er geen behoefte meer was voor noodopvangplaatsen.

Toch is het College aan de slag gegaan en op 16 juni kwam het College met de uiteindelijke uitslag dat er geen behoefte is aan noodopvang voor vluchtelingen.

Het College heeft gemeend om op eigen initiatief de motie dan maar om te buigen en toch te gaan voor een mogelijk AZC. De inwoners worden hier weer niet over geraadpleegd.

Wel is er een bericht uitgegaan voor eventueel particulier grondbezit waar mogelijke plaatsing van een AZC kan plaats vinden. Tot op heden zijn er 12 gegadigden die zich hiervoor hebben aangemeld. Het COA heeft nu de opdracht te kijken welke locatie mogelijk geschikt is voor plaatsing van een AZC. De inwoners van Achtkarspelen weten wederom nog van niets.

GemeenteBelangen Achtkarspelen (het GBA) en de gehele gemeenteraad hebben een memo van het College gekregen met de mededeling dat de motie voor eventuele noodopvang van vluchtelingen door het College is aangepast. Het College deelt ons in de memo mede, dat men nu ruimte zoekt voor de vestiging van een AZC in Achtkarspelen voor de opvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Het College had eerder tegen grootschalige opvang gestemd en komt daar nu kennelijk op terug.

Nadat er veel roering ontstond toen bekend werd dat de mogelijkheid bestond en er ruimte beschikbaar was voor een AZC in Buitenpost, c.q. in Surhuisterveen, werden alleen de inwoners van het eigen dorp ingelicht.

Het GBA heeft er altijd voor gestreden dat alle inwoners van Achtkarspelen dienen te worden geraadpleegd. Of dit nou door een referendum moet of door een volksraadpleging, c.q. een opgesteld vragenformulier is aan het College. Echter het College voelt niets voor een referendum, c.q. een volksraadpleging in het geval van haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van 300 tot 350 vluchtelingen.

Het GBA zal vooreerst dan ook geen standpunt innemen voor het wel of niet opnemen van vluchtelingen in Achtkarspelen en niet instemmen met welk voorstel dan ook wat er vanuit het College komt zonder dat er een toezegging is gedaan dat de gehele bevolking van Achtkarspelen vooraf zal worden geraadpleegd.

Bij een dergelijke voor de bevolking van Achtkarspelen belangrijke besluitvorming is het GBA nog steeds van mening dat iedere inwoner van Achtkarspelen hierbij betrokken dient te worden.