Bericht van verhindering 1 september 2016 met toelichting daarop.

IMG_3655

Eén van de fractieleden van het GBA is wegens medische redenen niet aanwezig; de overige leden van de fractie delen hierbij mee om onderstaande redenen niet aan deze raadsvergadering deel te nemen.

  • Daar waar twee partijen – het CDA en de CU – een motie van wantrouwen ondersteunen tegen een wethouder waar ze na ruim een maand samen een coalitie mee willen vormen;
  • Daar waar dezelfde partijen een motie hebben ondersteund, en welke motie de CU zelfs mee heeft opgesteld, die geleid heeft tot de motie van wantrouwen tegen alle wethouders;
  • Daar waar zowel het CDA en de CU met de PvdA hebben samengewerkt aan de totstandkoming van de motie van wantrouwen tegen de toenmalige wethouders;
  • Daar waar de nu beoogde wethouder van de PvdA in de vorige coalitie stelselmatig relevante informatie heeft achtergehouden en tegenover welke wethouder de motie van wantrouwen dus – als enige wethouder – terecht is ingediend;
  • Daar waar overduidelijk sprake is van minachting van zowel de democratie als de kiezers in de gemeente Achtkarspelen;
  • Daar wenst het GBA geen medewerking aan te verlenen.

GemeenteBelangen Achtkarspelen is er – zoals de naam al zegt – voor de belangen van de gemeente Achtkarspelen. Wat er nu heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot de ingrediënten van deze vergadering is absoluut niet in het belang van de gemeente Achtkarspelen.

Twijzel, 1 september 2016

Namens GemeenteBelangen Achtkarspelen

Rinus Buising (fractievoorzitter)

r.buising@achtkarspelen.nl

tel. 06-51798522