MOAI WAAR SPYLJE!

Als GemeenteBelangen Achtkarspelen betreuren we het natuurlijk dat we geen onderdeel meer uitmaken van het college. Het zij zo, dit is een gelopen race met andere winnaars. Maar gaan we vol rancune verder in de laatste 1,5 jaar die dit college rest? Het antwoord is nee!

Wij als GemeenteBelangen Achtkarspelen willen WEL constructief, maar ook zeer kritisch, mee denken. Dit in het belang van de inwoners van de gemeente Achtkarspelen. Hierbij zal elk voorstel door ons naar aard en inhoud worden beoordeeld. Als het goed is voor de inwoners, het niet indruist tegen onze partijbeginselen én er geld voor is werken we graag mee aan dergelijke voorstellen. Wij zijn als lokale partij namelijk niet aan het pluche gehecht maar aan u als inwoners van de gemeente!

Het nieuwe college is nog maar net los en komt direct met twee “heugelijke” persberichten, waaronder de verlaging van de “totale lokale lasten” en het terugdraaien van de bezuinigingen op het groenonderhoud. Prachtig, maar helaas een sigaar uit eigen doos!

OZB                                                                                                    

Door een wijziging in de wetgeving dalen de kosten van de riolen met 15,7% en de kosten van het afval met 2,8%. Van dit voordeel blijft echter maar 3,6% over. Het college is van mening dat deze kostendaling van € 40,00 per gezin niet aan de inwoners wordt terugbetaald, maar dat in plaats hiervan de OZB met 4,5% kan worden verhoogd. En zo wordt wereldkundig gemaakt dat de inwoners profiteren van een daling van de lokale lasten met 3,6%. Misleidende reclame!

Groenonderhoud

Waar de PvdA, CU en CDA de afgelopen 2,5 jaar niet met een oplossing kon komen om tot een beter groenonderhoud te komen, zijn ze nu binnen enkele weken met een “oplossing” gekomen. Het huidige college heeft namelijk een creatieve manier bedacht om dit te kunnen financieren, het toekomstig groenonderhoud wordt namelijk bekostigd uit de BUIG-gelden, gelden die o.a. bedoeld zijn voor re-integratie enz., een onderdeel van het sociaal domein! Hoe verrassend! Het vorige college is namelijk stuk gelopen op een motie met dezelfde strekking. De motie, zelfs gesteund door CU en CDA, wordt nu klakkeloos van tafel geveegd! Blijkbaar hebben alle drie partijen een enorme hoeveelheid water bij de wijn gedaan! (hoezo gehecht aan het pluche?) Met het geld wat nu beschikbaar is had het vorige college ook kunnen voorzien in uitstekend groenonderhoud!

GemeenteBelangen Achtkarspelen houdt de resterende periode de rug recht maar gaat daarbij het huidige college zeer kritisch volgen! Dit doen we niet in het belang van het GBA, maar voor UW, het gemeentebelang!