Wie houdt wie nu voor (de) gek?

Naar aanleiding van de door GemeenteBelangen Achtkarspelen ingediende motie van wantrouwen stelde de fractievoorzitter van het CDA de vraag of deze motie een uitvloeisel was van een destijds door één van de leden van het GBA gemaakte opmerking. Deze luidde: “Als de onderlinge verhouding tussen de partijen in de huidige coalitie hetzelfde is als in de vorige periode, dan haalt ook deze coalitie de kerstdagen niet”

In de betreffende raadsvergadering antwoordde de fractievoorzitter van het GBA dat dit niks met elkaar te maken heeft, maar dat de motie van wantouwen uitsluitend was gericht op het feit dat er drie moties niet zijn uitgevoerd die, bij de behandeling van de kadernota, met grote meerderheid zijn aangenomen. Al deze moties zijn aangenomen met 18 stemmen vóór tegen 3 stemmen tegen, waarbij 8 fractieleden uit de huidige coalitie hebben voorgestemd en een tweetal moties zelfs mede door hun zijn ingediend. Drie (van de vier) huidige wethouders hebben, als raadsleden, ingestemd met deze moties. Nu ze in het college zitten denken ze er plotseling heel anders over ……… een ruggengraat als een tuinslang. Vreemd!

Groot is de verbazing van het GBA dan als op de website van het CDA te lezen valt: “De begrotingsvergadering startte met een motie van wantrouwen tegen de wethouders Bruining en Postma. Een GBA-motie, niet gestoeld op de gepresenteerde begroting, maar meer om als GBA de toezegging na te komen ervoor te willen zorgen dat het huidige college “de kerst niet zal halen”.

Bij een volgende vraag in een raadsvergadering van het CDA aan het GBA zal ik de vraagsteller graag herinneren aan deze gang van zaken.

En is dat niet, samen met de PvdA, dezelfde partij die keihard blijft volhouden – en dit zelfs voor de camera durft uit te spreken – dat er geen coalitiebesprekingen hebben plaatsgevonden vóórdat de FNP het stokje voor wat betreft de coalitievorming heeft overgedragen? Wat hebben de fractievoorzitters van CDA en CU en de toenmalige (en huidige) wethouder van de PvdA dan allemaal besproken op zaterdag 9 juli? Deze was belegd als “gesprek tussen CU, PvdA en CDA om een coalitie te gaan vormen”.

Ik heb thuis een boek waarin staat dat je geen valse getuigenis mag afleggen tegen je naaste. Ik ben vast niet de enige die dit boek heeft. Er zijn in ieder geval tal van exemplaren verkocht en er schijnt ook nog regelmatig uit voorgelezen te worden. En waar staat de “C” in het CDA ook al weer voor?

Rinus Buising

(fractievoorzitter)