Traverse Surhuisterveen

Laten wij als GemeenteBelangen Achtkarspelen allereerst zeggen dat wij de nieuwe traverse Surhuisterveen een upgrade vinden voor het dorp Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen. Het geeft het dorp een nieuwe impuls en aanzien in een ondernemend en levend dorp. De Gedempte Vaart en Groningerstraatweg zijn een mooi verlengstuk geworden van het centrum van Surhuisterveen. Het heeft de uitstraling waar de ondernemers en aanwonenden recht op hebben. Waren er veel bedenkingen bij de aanleg van de rotonde, het blijkt dat het verkeer beter doorstroomt.

Toch hebben wij als GemeenteBelangen Achtkarspelen ook onze vragen als het gaat om veiligheid, parkeeroverlast en handhaafbeleid. GemeenteBelangen Achtkarspelen is niet de enige die het is opgevallen dat fietspaden en rotonde, ondanks de betere doorstroming, leidden tot “onveilige” en ”ongewenste” situaties. Inwoners klagen over het feit dat de nieuwe situatie leidt tot onduidelijkheid en irritatie voor winkelend publiek, fietsers en automobilisten. Er is getracht een vorm van shared space situatie te creëren door weg, fietspad en voetpad in elkaar over te laten lopen. Shared space is een concept uitgevonden door Modderman, wiens motto was: “Liever veiligheid met onzekerheid, dan ongelukken met duidelijkheid”.

Woorden die van toepassing zijn op de situatie die nu ontstaan is op de Groningerstraatweg, Torenplein en Gedempte Vaart, maar is deze situatie wenselijk? Door het weglaten van aanwijzingen en verkeersborden voor verkeersdeelnemers zie je op een groot deel van het traject automobilisten voertuigen parkeren op fietspaden en trottoirs. Voetgangers en fietsers wijken uit naar de weg. Hierdoor creëer je onzekerheid en irritatie, maar nog geen veiligheid.

Het is een hype onder gemeenten. Steeds meer schrappen ze verkeersborden om de openbare ruimte te verfraaien of verkeersveiligheid te bevorderen. Dat lijkt simpeler dan het is. Zonder verbodsborden geen handhaving. Handhaving is moeilijk, mits er onveilige situaties ontstaan. Maar dan moet de handhaver veel administratie doen om de kritische rechter ervan te overtuigen dat de situatie echt wel zo onveilig was als hij beschrijft. Heeft de gemeente bij de aanleg van de traverse rekening gehouden met de gevolgen van het weghalen van borden of heeft men gedacht dat dat kleine tegeltje “fietspad” aan het begin van een fietspad het bord kan vervangen? Een tegeltje, bijna onzichtbaar voor fietsers, laat staan voor de automobilist. Natuurlijk heeft het weghalen van verkeersborden voor een mooier aanzicht onze voorkeur, maar niet ten koste van veiligheid.

Wij, als GemeenteBelangen Achtkarspelen, zullen de situatie nauwlettend gaan volgen, omdat wij ons sterk maken voor veiligheid in de breedste zin van het woord.