Woningbouw, scholen en leegstand.

Achtkarspelen gaat voor 11 sterke dorpen. Dat is de slogan van ons college. Voor GBA is dit altijd een vanzelfsprekendheid. Je moet zorgen dat ieder dorp in positie wordt gebracht en blijft.

Op dit moment wordt het accommodatiebeleid besproken in de gemeenteraad. Op 2 maart wordt hier een klap op gegeven. We willen in ieder dorp een plek voor ontmoeting, basisonderwijs en sport. En deze accommodaties zijn er op dit moment in ieder dorp. Wat ons zorgen baart is het onderwijs. In zes van de elf dorpen is nog maar één school: Augustinusga, Boelenslaan, Drogeham, Gerkesklooster-Stroobos, Surhuizum en Twijzel. En we zijn gelukkig dat beide onderwijskoepels Noventa (christelijk) en Roobol (openbaar) het goed met elkaar kunnen vinden. Met als resultaat behoud van één school in Boelenslaan en Augustinusga. De krimp staat voor de deur. De komende 10 jaar zal het leerlingen aantal met zo’n 20% dalen wanneer er geen jonge gezinnen in een dorp komen. En dat baart ons zorgen!

Want hoe zit het met de woningbouw in de dorpen? In Surhuisterveen wordt nog gebouwd, al gaat dat ook mondjesmaat. Maar in de meeste dorpen gebeurt er weinig tot niets. Er zijn zelfs een aantal dorpen waar helemaal geen bouwkavels beschikbaar zijn. En dat is zorgwekkend! Willen we een school in ieder dorp houden dan zullen er toch jonge gezinnen zich moeten vestigen. Dan moeten er ook bouwmogelijkheden zijn. En dan moet in ieder dorp minimaal een bouwkavel beschikbaar zijn. En dat is nu niet het geval. In Augustinusga, Drogeham, Gerkesklooster-Stroobos, Kootstertille en Surhuizum is geen gemeentelijke kavel beschikbaar. En dat moet anders willen we onze scholen levensvatbaar houden.

In onze Structuurvisie, het document waarin de ruimtelijke plannen per dorp beschreven staan, is voor ieder dorp uitbreiding gepland. Maar lang niet overal is de beoogde uitbreiding bouwrijp gemaakt. Wanneer er vraag is in een dorp kan en moet er ruimte gemaakt worden voor woningbouw.

Leegstaande gebouwen.

Achtkarspelen bezit een aantal gebouwen die niet meer gebruikt worden of binnenkort hun functie verliezen. Een school in Boelenslaan en Augustinusga, gymlokaal in Kootstertille, oude peuterspeelzaal in Gerkesklooster-Stroobos en het Lauwerscollege in Surhuisterveen. GBA heeft een motie ingediend om deze gebouwen zo snel mogelijk te verkopen. Nu zijn het lelijke puisten in het dorp. Verkopen die hap. De gemeente is van het onderhoud af, geen vernielingen meer. Wanneer ze verkocht worden gaat er iets mee gebeuren, want een koper heeft ideeën. Dit brengt leven in de brouwerij, het levert werk op en verfraaiing van het gebouw en het dorp!