Aanbesteding WMO- en leerlingenvervoer

Even in herinnering roepen de aanbesteding voor het WMO- en leerlingenvervoer (lees taxivervoer) in Noordoost Fryslân. Noordoost Fryslân is aangemerkt als krimpregio, dit voor wat het waard is.
Wat schetst onze verbazing dat door een gemeenschappelijke regeling van NOF, bestaande uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en de provincie Fryslân een bureau uit Noord Brabant wordt ingeschakeld om een vragenlijst op te stellen over de aanbesteding van dit vervoer. Dit betreft dus het theoretische gedeelte van de aanbesteding. Kosten?????. Na het opstellen van de vragen en de invulling door een aantal gegadigden wordt zonder in gesprek gaan met deze gegadigden aan 4 taxibedrijven deze ritten gegund, waarvan één uit onze regio NOF. De andere drie zijn vervoerders die gevestigd zijn in Assen en Lemmer.

Noordoost Fryslân met het hoogste werkloosheidscijfer gunt deze uitvoering van het WMO- en leerlingenvervoer aan drie partijen buiten de regio. Hoeveel arbeidsplaatsen gaat dit de regio kosten? Welke bedrijven zullen uit het straatbeeld verdwijnen? Dan kunnen de clausules voor het behoud van de werkgelegenheid nog zo mooi zijn omschreven, dit gaat ten koste van werkgelegenheid in Noordoost Fryslân.

Dan nog niet eens te praten over de in Noordoost Fryslân gevestigde taxibedrijven, waarbij zonder meer enkelen in de toekomst niet meer kunnen brengen wat ze tot nog toe deden. De in deze regio gevestigde taxibedrijven stonden in hoog aanzien met vooral het WMO- en leerlingenvervoer. In de nieuwe aanbesteding wordt onzes inziens nagenoeg geen rekening gehouden met wat voor leerlingen er vervoerd dienen te worden. Kinderen die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van dit vervoer, zijn kinderen die structuur nodig hebben en overstuur (kunnen) raken van bijvoorbeeld een andere sticker op de bus, een andere chauffeur als die welke ze gewend waren of zelfs een chauffeur die de Friese taal niet machtig is. Vooral de ouders van deze kinderen gaan een moeilijke tijd tegemoet.

Reden van dit alles, het moet efficiënter en het moet goedkoper. Er is in de beleving van GemeenteBelangen Achtkarspelen te weinig aandacht besteed aan de kwetsbare kinderen en groepen waarvoor dit vervoer bestemd is. Ook zijn niet de ouders en mensen met een beperking gehoord in deze aanbesteding.

GemeenteBelangen Achtkarspelen zal zich blijven inzetten voor het WMO-en leerlingenvervoer door vervoerders uit eigen regio. Ook is GemeenteBelangen Achtkarspelen zich bewust van het feit, dat het in eerste instantie nu wachten is op de uitspraak van de rechter in het kort geding dat is aangespannen door één van de taxi bedrijven in onze regio.

 

.