Sterk voor Achtkarspelen!

Als GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) hebben wij maar één doel, het behartigen van de belangen van alle inwoners Achtkarspelen!

Twa-Ikker Augustinusga

Op 1 augustus 2015 zijn in Augustinusga OBS de Maskelyn en CBS De Saad verenigd in samenwerkingsschool Augustinusga onder de naam Dorpsschool De Twa-Ikker. Deze valt onder de onderwijskoepel Noventa. Met de directie van Noventa is destijds afgesproken dat er plannen over een “nieuwe” school gemaakt zullen worden. Alle mogelijkheden zouden bekeken worden en ook de verenigingen, stichtingen etc. zouden worden benaderd. Dit om te inventariseren wie een plek in de nieuwe school wilde hebben. Deze “nieuwe school” zou dan een echte nieuwe school kunnen worden of één van de huidige gebouwen zou passend worden gemaakt. Het GBA is voor een nieuw gebouw, het huidige gebouw is namelijk al 60 jaar oud! Een nieuw gebouw waar de leerlingen alle ruimte hebben om zich te ontwikkelen en waar de verenigingen, stichtingen oftewel het hele dorp Augustinusga profijt van heeft! Zodat het onderwijs in Augustinusga weer jaren gewaarborgd is van een goed onderkomen.

Veilige oversteek Uterwei Surhuizum

GBA pleit voor een veilige oversteek aan de Uterwei (N358) te Surhuizum. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Surhuizum werd ons duidelijk hoe belangrijk de inwoners dit vinden. GBA vindt veiligheid te allen tijde ook zeer belangrijk! Tijdens de raadsvergadering van 18 mei jl. hebben wij dan ook de motie ondertekend. Helaas heeft de gemeente Achtkarspelen dit niet in eigen hand, het is namelijk een provinciale weg. Wel hebben we er bij het college op aangedrongen om een duidelijke visie richting provinciale staten te brengen, en er bij gedeputeerde Poepjes op aan te dringen dat dit bittere noodzaak is! En of het dan een fietstunnel of fietsbrug wordt is ons om het even, als de veiligheid maar gewaarborgd wordt!

MOA

Zeer tevreden zijn we dan ook met de oprichting van de MOA, een prachtig initiatief die Achtkarspelen op de kaart zet! De MOA gaat van start met de afdeling MOAi Grien. MOAi Grien gaat de groenvoorziening voor de gemeente uitvoeren. Bij MOAi Grien komen SW-ers uit Achtkarspelen in dienst die voorheen bij Caparis werkten. Mogelijk wordt het takenpakket van de MOA nog uitgebreid, dit gaat GemeenteBelangen Achtkarspelen dan ook nauwlettend volgen. Wij wensen de medewerkers in ieder geval veel werkplezier!