Dag 2017 – Hallo 2018

Het is al bijna Kerst en daarna volgt de jaarwisseling 2017/2018.  Alweer een jaar voorbij met veel belangrijke vergaderingen zowel in de Raad als in de fractie van het GBA. Er zijn weer veel onderwerpen de revue gepasseerd en altijd wist het GBA daar zijn invloed aan toe te voegen. Kijk naar de uitbreiding van het themapark “de Spitkeet” te Harkema waar men bezig is met de uitbreiding van het Skieppehok. De voltallige raad stond achter de door het GBA ingediende motie om dit cultuur historische park door middel van een financiële prikkel naar een hoger niveau te tillen.

Het afgelopen jaar heeft het GBA ook weer verschillende werkbezoeken afgelegd en daarbij de wensen van deze ondernemers de nodige aandacht gegeven. Het GBA probeert door middel van gesprekken en het indienen van moties vaart te zetten achter de wensen die er zijn voor de uitbreiding van industriegebied Lauwerskwartier fase II in Surhuisterveen. Ook zal het GBA de nodige aandacht schenken aan de mogelijke opwaardering van de Scheiding onder Surhuisterveen. Het kan toch niet zo zijn, dat de infrastructuur achterblijft bij de ontwikkeling van een groot industrieterrein?

De aanleg van een goede en op de toekomst gerichte infrastructuur zal zorgen voor een goede ontsluiting van Noordoost Friesland in zijn geheel. Er ligt een prachtige Centrale As tussen Dokkum en Drachten. Echter hiervan profiteert onze gemeente en de omliggende gemeenten Kollumerland en Grootegast in generlei opzicht. Voor een ontsluiting van Noordoost Friesland, zie bovenstaande gemeenten, naar de A7 is een goede ontsluiting nodig en gewenst.

In de afgelopen week lag de nieuwe tekening op tafel van de mogelijk te realiseren opgewaardeerde Scheiding tussen Surhuisterveen en de A7. Nu blijkt dat men niet voor een nieuw tracé heeft gekozen, blijft het landbouwverkeer gebruik maken van de rijbaan . Het GBA betreurt deze gang van zaken en zal  zich blijven inzetten voor het realiseren van gescheiden verkeersstromen. Een gescheiden fietspad en een secondaire rijbaan voor het landbouwverkeer.  Het wordt nu een weg met allerlei lapmiddelen om zo de doorstroom enigszins te bevorderen. Tevens is men nog steeds niet tot een overeenstemming gekomen voor een zo belangrijke tweede aansluiting vanuit het industrieterrein “De Lauwers”.

Al met al, het kost een hoop geld en het wordt er beslist niet veel beter op. Gevaarlijke verkeerssituaties blijven bestaan, doordat sommige aanwonenden de uitrit op deze weg wilden behouden. Weggegooid geld vanuit de provincie.  Volgens Gedeputeerde Poepjes hoeft het aan het geld niet te liggen. Er is genoeg geld voor opwaardering van wegen. (Dit was de uitspraak van de Gedeputeerde vóór de verkiezingen van Provinciale Staten) Nu is het zaak om je aan je afspraak te houden.

Daarna probeert het GBA de mogelijke fietstunnel en/of een fietsbrug  op de Uterwei ter hoogte van Surhuizum de nodige aandacht te geven en zal zich hiervoor dan ook sterk maken.

GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) maakt deel uit van de lokale politiek in Achtkarspelen en staat voor Geloofwaardig, Betrouwbaar en Afspraak is Afspraak.

GemeenteBelangen Achtkarspelen wenst een ieder prettige Kerstdagen, heel goede jaarwisseling en een voortreffelijk nieuw jaar.