De rust is terug in de gemeenteraad

Na een afwezigheid van ruim twee jaar is GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) teruggekeerd in de coalitie. Destijds raakten we op een ongelukkige manier uit het college. We zijn toen echter niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben twee jaar lang de schouders er onder gezet en op een constructieve manier oppositie gevoerd. Niet schoppen en slaan, maar meedenken in het belang van de inwoners van onze gemeente, want daar doen we het tenslotte voor. Ook de verkiezingsuitslag heeft grotendeels meegespeeld, want ondanks de twee nieuwkomers Groen Links en de PVV heeft GemeenteBelangen Achtkarspelen toch weer winst geboekt.

De maanden april en mei hebben in het teken gestaan van de coalitie-onderhandelingen. De heer Atsma werd door het CDA (grootste partij) gevraagd om als informateur op te treden. Na de programma’s te hebben vergeleken, en met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd, kwam Atsma richting het CDA met het voorstel om eerst met de ChristenUnie en GemeenteBelangen Achtkarspelen rond de tafel te gaan zitten. Per fractie namen twee afgevaardigden aan de onderhandelingen deel. Voor het GBA waren dat fractievoorzitter Rinus Buising en beoogd wethouder Max de Haan. Aan hun de taak om de belangen en de speerpunten van GemeenteBelangen Achtkarspelen naar voren te brengen en te verdedigen. Als GBA zijn we zeer tevreden over de onderhandelingen; onze speerpunten zijn grotendeels verwerkt in het coalitieprogramma 2018-2022. Eén van de belangrijkste speerpunten van het GBA was de koopzondag. We zijn dan ook zeer tevreden dat dit is opgenomen in het coalitieprogramma, want vanuit de overleggen met de middenstandsverenigingen werd duidelijk dat de vraag hiernaar groot is.

Ook zijn we zeer tevreden over de gemoedelijke toestand waar in de overleggen plaats vonden.

Inmiddels zijn de huidige wethouders op 24 mei geïnstalleerd. Er moest tijdens de raadsvergadering nog wel over gestemd worden. Na stemming deed blijken dat alle wethouders twintig stemmen hadden. Eigenlijk een uniek gebeuren, wat wederom doet blijken dat de rust is wedergekeerd in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Het gegeven dat er unaniem gestemd wordt, geeft ook veel vertrouwen voor de komende vier jaar. Uit de programma’s, stemming etc. doet blijken dat alle partijen grotendeels op dezelfde lijn zitten.

En natuurlijk moet er een coalitie en een oppositie zijn, maar in mijn beleving moet je het met zijn allen doen.

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”