NIEUWS GBA

 • De rust is terug in de gemeenteraad
  Na een afwezigheid van ruim twee jaar is GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) teruggekeerd in de coalitie. Destijds raakten we op een ongelukkige manier uit het college. We […]
 • Alle peuters naar de peuterspeelzaal
  Je kunt natuurlijk wachten tot bepaalde problemen ontstaan of zelfs escaleren, maar je kunt ook ingrijpen aan de bron. GemeenteBelangen Achtkarspelen is voorstander van het laatste, […]
 • Dag 2017 – Hallo 2018
  Het is al bijna Kerst en daarna volgt de jaarwisseling 2017/2018.  Alweer een jaar voorbij met veel belangrijke vergaderingen zowel in de Raad als in de […]
 • 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen
  21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen. Stem Lokaal. Stem Lijst 4
 • De Aftrap
  Menig programmaboekje bij sportverenigingen heet “De Aftrap”. Een hele mooie benaming wanneer je iets wil starten. Voor GBA is dat nu de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Al lijkt […]
 • Seniorvriendelijke gemeente
  Nadat in 2015 de overheveling van overheidstaken naar gemeenten heeft plaatsgevonden is het seniorenbeleid steeds meer een taak voor de lokale overheid. Ook binnen de gemeente […]
 • Misverstanden zijn van alle tijden
  Net als vorig jaar gaan we ook dit jaar met vakantie weer naar één van de parels van de Waddenzee, het mooie Ameland. En natuurlijk hoop […]
 • Sterk voor Achtkarspelen!
  Als GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) hebben wij maar één doel, het behartigen van de belangen van alle inwoners Achtkarspelen! Twa-Ikker Augustinusga Op 1 augustus 2015 zijn in […]
 • Aanbesteding WMO- en leerlingenvervoer
  Even in herinnering roepen de aanbesteding voor het WMO- en leerlingenvervoer (lees taxivervoer) in Noordoost Fryslân. Noordoost Fryslân is aangemerkt als krimpregio, dit voor wat het […]
 • Woningbouw, scholen en leegstand.
  Achtkarspelen gaat voor 11 sterke dorpen. Dat is de slogan van ons college. Voor GBA is dit altijd een vanzelfsprekendheid. Je moet zorgen dat ieder dorp […]
 • Traverse Surhuisterveen
  Laten wij als GemeenteBelangen Achtkarspelen allereerst zeggen dat wij de nieuwe traverse Surhuisterveen een upgrade vinden voor het dorp Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen. Het geeft […]
 • Verwondert u niet, verbaast u slechts.
  In de politieke draaimolen van tegenwoordig sta je telkens weer voor verrassingen. De ene keer zie je het aankomen en de andere keer totaal niet. En […]
 • Wie houdt wie nu voor (de) gek?
  Naar aanleiding van de door GemeenteBelangen Achtkarspelen ingediende motie van wantrouwen stelde de fractievoorzitter van het CDA de vraag of deze motie een uitvloeisel was van […]
 • MOAI WAAR SPYLJE!
  Als GemeenteBelangen Achtkarspelen betreuren we het natuurlijk dat we geen onderdeel meer uitmaken van het college. Het zij zo, dit is een gelopen race met andere […]
 • Max de Haan bereidt zich voor op terugkeer.
  Zeer onbevredigend, zo noemt Max de Haan zijn vertrek uit het college van Achtkarspelen deze zomer. De ex-wethouder namens het GBA moest het veld ruimen na […]
 • Bericht van verhindering 1 september 2016 met toelichting daarop.
  Eén van de fractieleden van het GBA is wegens medische redenen niet aanwezig; de overige leden van de fractie delen hierbij mee om onderstaande redenen niet […]
 • Vervolg spreekbuis 17 augustus 2016 (Twee gezochte redenen)
  Bij de verkiezingen in 2014 schijnt er in de euforie van de uitslagen door iemand van de FNP geroepen te zijn: “Nu zijn we eindelijk de […]
 • Motie opvang vluchtelingen NIET uitvoerbaar
  Op 31 maart werd door de PvdA, CU, en CDA een motie ingediend voor een onderzoek naar mogelijke noodopvang voor vluchtelingen in de gemeente Achtkarspelen – […]
 • Opplussen of nieuwe variant N358
  De afgelopen maanden heeft de discussie over een nieuw aan te leggen N358, beter bekend als de “Skieding”, de gemoederen binnen de gemeenteraad en de coalitie […]
 • Referendum en (on)rust
  “Om direct even een misverstand recht te zetten: de gemeentelijke politiek is er niet alleen voor het college en de gemeenteraad, niet alleen voor ouderen en/of […]