NIEUWS UIT DE RAAD

 • Wie houdt wie nu voor (de) gek?
  Naar aanleiding van de door GemeenteBelangen Achtkarspelen ingediende motie van wantrouwen stelde de fractievoorzitter van het CDA de vraag of deze motie een uitvloeisel was van […]
 • Bericht van verhindering 1 september 2016 met toelichting daarop.
  Eén van de fractieleden van het GBA is wegens medische redenen niet aanwezig; de overige leden van de fractie delen hierbij mee om onderstaande redenen niet […]
 • Wisseling fractievoorzitter per 1 mei 2016
  Het voorzitterschap van GemeenteBelangen Achtkarspelen wordt per 1 mei 2016 vervuld door Rinus Buising (61) uit Twijzel. Sinds de verkiezingen van 2014 hanteerde Frans Hoekstra (Harkema) […]
 • Visie van het GBA over de jaarrekening 2014
  Resultaat over 2014 Wat gebeurt er als we privé structureel meer uitgeven dan we ontvangen? Dan moeten we onze spaarcenten aanspreken om rond te komen. Wat […]
 • Achtkarspelen gemeenteraad
  Alle info, agenda’s en  raadsstukken van de gemeente Achtkarspelen zijn te vinden op www.raad-achtkarspelen.nl.