ONZE DORPEN: KOOTSTERTILLE

Kootstertille/Koatstertille

Kootstertille (Fries: Koatstertille) is een dorp in de gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland (Nederland). Hoewel de Friese naam officieel Koatstertille is, wordt in de volksmond ook vaak de naam De Tille gebruikt. Het dorp ligt in het oosten van Friesland, ongeveer 15 kilometer ten noorden van Drachten. Het dorp telt ruim 2500 inwoners.

Van oorsprong was Kooten een boerendorp. Kooten is afgeleid van Cottum dat weer komt van keuterboeren, ofwel “de koters”. Doordat in 1571 de Spaanse officier en stadhouder Caspar de Robles de opdracht gaf tot het graven van het Kolonelsdiep, sinds 1945 Prinses Margrietkanaal genaamd, kwamen zich meer mensen vestigen in de omgeving van de brug over dit kanaal. Deze nederzetting kreeg de naam “De Tille”. Tille is een Friese benaming voor brug.

Vooral rond de eeuwwisseling verrezen hier o.a. enkele oliemolens, een jeneverstokerij en een scheepstimmerwerf; een pril begin van industrialisatie dus. Eind jaren dertig van de 20e eeuw werd het kanaal om het dorp heengeleid, waardoor in de vorm van een doodlopende arm een haven ontstond waar diverse bedrijven gebruik van maakten. Dit had tot gevolg dat “De Tille” het dorp Kooten ging overvleugelen en daarom is in 1959 de dorpsnaam Kooten opgegaan in Kootstertille. Als gevolg van een wijziging van het industrialisatiebeleid van het Rijk werd Kootstertille aangewezen tot ontwikkelingskern.

(Bron: wikipedia)