DE SPEERPUNTEN VAN GBA

Onze speerpunten op een rijtje:

 • Zo’n klein mogelijke overheid
 • Drastisch verminderen van bestaande regelgeving
 • Het gemeentebestuur moet er voor de inwoners zijn
 • Woningbouw in alle 12 dorpen naar behoefte
 • Belangrijke beslissingen via referendum, zoals herindeling
 • Geen verhoging van de OZB, anders dan met het inflatiepercentage
 • Zorgvuldig financieel beheer
 • Eerstelijns zorg zo dicht mogelijk bij de burger houden
 • Stimulering alternatieve vormen van energie
 • Bevordering recreatie en toerisme
 • Inhuren externen tot een minimum beperken